2023 © Wedebrands snickerier

Renovering kök
En köksrenovering kan betyda allt från att byta ut enstaka delar till att bygga upp ett helt nytt köki massivt trä. Ofta går det att återbruka mer än man först kanske tror. Ibland kan det räcka med några väl genomtänkta ändringar för att få känslan av ett nytt kök som är anpassat efter dinabehov. Jag har kontakter med de hantverkare som behövs och håller ihop projektet från ritningoch planering till färdigställande av ditt kök – redo att tas i bruk.