WEDEBRANDS badrumsfabrik

Behörighet våtrum

Wedebrands badrumsfabrik har våtrumsbehörighet genom Byggkeramikrådet, BKR, och är medlem i Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER.

BKR. Ett behörigt företag är utbildat av BKR och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda BKRs kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem och följer byggnormer gällande lämpliga material och konstruktioner. Mer om certifieringen kan du läsa på  BKR:s hemsida.

PER. Föreningen grundades 1954 av ledande plattsättningsföretag i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättning. Idag har PER ca 4000 medlemsföretag. PER ger sina medlemsföretag fortlöpande utbildning inom ekonomi, juridik och teknik. Läs mer om Per

certifiering